2024 Men's Tennis Roster

Justin Atas full bio
Justin Atas full bio
Justin Atas
 • Class: SO
 • High School: Temescal Canyon
Full Bio
Chad Hayes full bio
Chad Hayes full bio
Chad Hayes
 • Class: FR
 • High School: Temecula Valley
Full Bio
Michael Masarani full bio
Michael Masarani
 • Class: FR
 • High School: Temecula Valley
Full Bio
Angel Nieto full bio
Angel Nieto full bio
Angel Nieto
 • Class: FR
 • High School: West Valley
Full Bio
Benjamin Taylor full bio
Benjamin Taylor
 • Class: FR
 • High School: Heritage
Full Bio
Anthony Torres-Martinez full bio
Anthony Torres-Martinez
 • Class: SO
 • High School: Norte Vista
Full Bio
Anthony Walmer full bio
Anthony Walmer full bio
Anthony Walmer
 • Class: SO
 • High School: Vista Murrieta
Full Bio